İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Blog

EKSPERTİZ NEDİR?30.12.2018

EKSPERTİZ NEDİR?

Bir uzman (eksper) tarafından gayrimenkul ile ilgili değerin belirlenmesi işlemi “ekspertiz” olarak tanımlanıyor. Gayrimenkul sektöründe bir taşınmaz ile ilgili ekspertiz işlemleri belirli kurallar çerçevesinde gayrimenkul değerleme işlemini kapsıyor.Ekspertizde 4 yöntemGayrimenkul değerlemesi dört ayrı yöntemle gerçekleştiriliyor: Maliyet, emsal, geliştirme ve finansal yöntem. Dört yöntemin de farklı metotları bulunuyor. Örneğin, maliyet yönteminde bir alıcının gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden daha fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından yola çıkılarak gayrimenkul için değer belir...

Devamını Oku
DEPOZİTO NEDİR?30.12.2018

DEPOZİTO NEDİR?

Depozito, kiralık daire, kiralık dükkan, kiralık ev veya bir işyeri kiralandığında, söz konusu gayrimenkulü ve demirbaşlarını temiz ve bakımlı kullanacağına, zarar vermeyeceğine daire verilen sözün bir teminatıdır.Depozito, bazen 1 aylık kira tutarı, bazen 2 aylık, 3 aylık kira tutarı kadar mal sahibine ödenmektedir. Kiracının vereceği referansa bağlı olarak depozito miktarı değişmektedir. Kiracı kiraladığı daireyi veya kiraladığı işyerini tahliye etmeyi düşündüğünde, bunu 2 ay öncesinden, Mal sahibine bildirmesi gerekir ki mal sahibi de bu zaman zarfında kiracı bulabilsin. 2 ay sonra kir...

Devamını Oku
KADASTRO NEDİR?30.12.2018

KADASTRO NEDİR?

Yerli yerinde ve sağlam sonuçlu bir tapu sicili ortaya çıkarmak amacıyla, bir ülkenin bütün mülk, arsa, araz yerlerinin, alanlarının, sınırlarının, değerlerinin ve hukuksal durumlarının devlet tarafından saptanarak plana bağlaması ve kaydı işine kadastro denir.Kadastronun amacı sağlam ve açık bir tapu sicili sistemi kurmaktır. İlk kadastro çalışmaları Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinde başlamıştır. Kadastro niçin yapılır?Mülkiyet haklarını korumaya almak için arsanın veya arazinin sınırlarını, kapsadığı alanı belirlemek.Emlak vergisinde ödenecek payın belirlenmesi için toprağın değerin...

Devamını Oku
ÇEKME KAT NEDİR?30.12.2018

ÇEKME KAT NEDİR?

Çekme kat, çatı ile son kat arasında bulunan kata denir. Genellikle dört tarafı balkonla çevrilidir. Terasın orta yerinde bulunabilir. İmar kanununda çekme katın tanımı şu şekildedir:3194 Sayılı İmar Kanunu Madde 2.02.- İnşa edildiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış çekme kattır. 2981 sayılı kanuna göre af kapsamına dahil edilerek aynen veya ıslah edilerek muhafazası mümkün olan çekme katlar da mevcut çekme kat kabul edilir.Çekme katların tapuda kaydının olması gerekir. Fakat çoğu çekme katların tapu kaydı bulunmamaktadır. Eğer çekme kat tapuda kayıtlı değ...

Devamını Oku
AFET KANUNU NEDİR?29.12.2018

AFET KANUNU NEDİR?

Afet Kanunu, deprem, sel, toprak kayması, yangın, kaya düşmesi, çığ gibi afetlerde zarar gören vatandaşlara devletçe yer tahsisi yapılmasını sağlayan yasadır.Afet bölgesi nedir?Doğal veya insan kaynaklı etkenler sonucunda tehlike arz eden yerler “afet bölgesi” olarak adlandırılmakla beraber, afet bölgelerinde yaşanabilecek herhangi bir afet sonucunda kayıp yaşayan vatandaşların ihtiyaçları devlet bütçesi dahilinde ve Afet Kanunu çerçevesinde karşılanıyor.Afet bölgesinde yapı inşası yasağıAfet Kanunu kapsamında vatandaşların beşeri veya doğal nedenlerle zarar ve kayıp yaşamasının önüne geçmek a...

Devamını Oku
SÜKNA HAKKI NEDİR?29.12.2018

SÜKNA HAKKI NEDİR?

Sükna hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun 823’üncü maddesine göre, maliklere sahibi oldukları gayrimenkulün tamamında veya bir kısmında oturma hakkı sağlıyor. Bir binanın belirli bir bölümünde sükna hakkına sahip olanlar, ortak alanlardan faydalanabiliyor. Aynı zamanda binanın bakım ve onarım giderlerine de dahil olması gerekiyor. Oturma hakkı olarak da bilinen sükna hakkı ile ilgili merak edilen konuların başında, devredilip devredilemeyeceği ve miras olarak sükna hakkının devrinin mümkün olup olmadığı geliyor. Sükna hakkı, başkasına devredilemediği gibi, miras olarak da bırakılması söz konusu deği...

Devamını Oku